👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

پاورپوینت در مورد آزمايشات غير مخرب

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

پاورپوینت در مورد آزمايشات غير مخرب

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل :  powerpoint (..ppt) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد اسلاید : 53 اسلاید

 قسمتی از متن powerpoint (..ppt) : 
 

استفاده از روشها ي غ ي رمخرب برا ي تشخ ي ص صحت مواد تشک ي ل دهنده، اجزا، ساختار و ي ا اندازه گ ي ر ي برخ ي از و ي ژگ ي ها ي قطعه
ي عن ي بازرس ي و سنجش بدون آس ي ب زدن
تعر ي ف آزما ي شات غ ي ر مخرب
معرف ي آزما ي شات غ ي ر مخرب
Visual
Liquid Penetrant
Magnetic Particle
Eddy Current
Ultrasonic
X-ray
Microwave
Acoustic Emission
Thermography
Laser Interferometry
Replication
Flux Leakage
Acoustic Microscopy
Magnetic Measurements
Tap Testing
برخ ي از کاربردها ي آزما ي شات غ ي ر مخرب :
ع ي ب ي اب ي
ي افتن نشت ي
تشخ ي ص موقع ي ت
اندازه گ ي ر ي ابعاد ي
مشخص کردن و ي ژگ ي ها ي ساختار ي
تخم ي ن خواص ف ي ز ي ک ي و مکان ي ک ي
Fluorescent penetrant indication

 

پاورپوینت در مورد مدیریت پروژه پاورپوینت در مورد گوناگوني جانداران پاورپوینت در مورد وسایل کمکی پاورپوینت در مورد مديريت و کنترل پروژه