👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

وضعيت ، سیاست ها و مداخله های ملی برای پیشکیری وکنترل بیماری های غیر واگیر در جمهوری اسلامی ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

وضعيت ، سیاست ها و مداخله های ملی برای پیشکیری وکنترل بیماری های غیر واگیر در جمهوری اسلامی ایران

فرمت فایل:پاورپوینت{فایل ویرایشی} ،تعداداسلاید:47 اسلاید
چکیده ای ازمتن:
بار بیماری های غیرواگیر در ایران

چشم انداز استراتژیک سازمان جهانی بهداشت و جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری و کنترل بیماری های غیر واگیر
علت توجه به بیماری های غیرواگیر
مرگ سالانه ی بیش از 36 میلیون نفر در جهان در اثر بیماری های غیرواگیر (63% از کل مرگ و میر)
14 میلیون مرگ ناشی از بیماری های غیرواگیر در سنین زیر 70 سال
وقوع بیش از 90% مرگ های ناشی از بیماری های غیرواگیر در کشورهای کم در آمد یا با درآمد متوسط
عمده ترین دلیل مرگ ومیر ناشی از بیماریهای غیرواگیر بیماریهای قلبی-عروقی محسوب میشوند که عامل 17.5 میلیون مرگ در سال هستند، و پس از آنها، سرطان ) 8.2 میلیون(، بیماریهای تنفسی ) 4 میلیون(، و دیابت ) 1.5 میلیون( قرار دارند.
افزایش بروز بیماری های غیرواگیر در اثر عوامل اجتماعی ای همانند شهرنشینی، تغییر در نوع تغذیه و سبک زندگی و نیز افزایش امید به زندگی
در حال حاضر، بیش از 53% بار بیماری ها در اثر بیماری های غیرواگیر
اختصاص بیش از 76% کل بار بیماری ها در ایران به بیماری های غیرواگیر
در سال 2011، 13/8 میلیون نفر از بیماری های غیرواگیر بین سنین 30 و 70 سال فوت کردند. بسیاری از این مرگ و میرهای زودرس ناشی از بیماری های غیرواگیر ، قابل اجتناب بودند.


ساير بيماري هاي منتقله سلیاک ستورالعمل هایی برای ثبت گواهی فوت وقوانین کدگذاری آنها بيماري وبا