👈 تبلیغات: بدون تبلیغ 👉

سلیاک

ارتباط با ما

... دانلود ...

توضیحات محصول

سلیاک

فرمت فایل:پاورپوینت{فایل ویرایشی} تعداد اسلاید:10اسلاید
چکیده ای از متن:
سلیاک
پاتوفیزیولوژی بیماری: گلوتن بخش پپتیدی خاصی است که در پروتئین گندم(گلوتنین یا گلیادین)، چاوداریا گندم سیاه(سکالین) و جو(هوردنین) وجود دارد. این پپتیدها به هضم کامل توسط آنزیمهای گوارشی مقاوم هستند و ممکن است به همان شکل وارد سلولهای اپیتلیال روده برخی افراد شده و سبب ایجاد واکنشهای التهابی شوند.
زمانی که سلیاک درمان نشود پاسخ های التهابی و ایمنی منجر به از بین رفتن ویلی (پرزهای روده ای) می شود. بیماری عمدتا بر قسمتهای ابتدایی و میانی روده باریک اثر می گذارد و ترشح نرمال دی ساکاریدازها و پپتیدازها و هضم و جذب را تحت تاثیر قرار می دهد.
در هر دو جنس و در تمام سنین مشاهده می شود.
برآورد شده 1% جمعیت ایرانی مبتلا به سلیاک هستند.
در بیماران دیابت نوع یک (10-3%) و در سندروم روده تحریک پذیر (3/7% ) دیده شده است.
سرانه مصرف گندم 160 کیلوگرم می باشد.





بيماري وبا سل در کودکان عفونت های انگلی سرطان ها وعوامل خطر تغذیه ای